Hälsostatus Dos Pris/Månad
För god hälsa 6 mg / dag 60,4 SEK
Vid aktiv sjukdom 9 mg / dag 90,6 SEK

Bor går att köpa billigt i Sverige på Svenskt Kosttillskott 119 SEK, 120 x 3mg

Följande information är tagen och översatt från Wikipedia, ChatGPT-4 och boken "Förbjuden Hälsa". Jag är ingen läkare och rekommenderar inte någon till att ta detta, jag bara berättar vad jag själv tar och tror på. Det är olagligt att ge läkarråd i Sverige.

Bor eller Boron på engelska, är ett halvmetalliskt grundämne som finns i små mängder i jordskorpan. Bor är mindre rikligt än de flesta andra element, men dess föreningar är ofta mycket stabila och svåra att bryta ned, vilket gör det till en viktig del av jordens kemiska sammansättning. wiki

Bor används på flera olika sätt som glas, pyroteknik och raketbränsle, kärnteknik, kosmetika, rengöring och kompositmaterial inom flyg- och rymdindustrin. Men det jag vill prata om idag är dess hälsofördelar som kosttillskott, kontroversiellt på grund av den Rockefeller styrda läkemedelsindustrin och deras smutsföringskampanjer emot ej patenterbara tillskott och alternativa hälsoalternativ. Då Bor är just ett grundämne, så går det inte att patentera.

Hälsoeffekter

Bor distribueras i hela kroppen med den högsta koncentrationen i bisköldkörtlarna, följt av ben och tandemalj. Det är viktigt för friska skelett- och ledfunktioner och reglerar absorptionen av kalcium, magnesium och fosfor genom dess inverkan på bisköldkörtlarna.

Bor är för bisköldkörtlarna vad jod är för sköldkörteln.

Vad är bisköldkörteln?

Bisköldkörteln, också känd som pankreas, är en körtel som ligger bakom magen och som har en viktig roll i kroppens metabolism och reglering av blodsocker. Bisköldkörteln har två huvudsakliga funktioner:

  1. Produktion av hormoner: Bisköldkörteln producerar hormoner, inklusive insulin och glukagon, som reglerar blodsockernivåerna i kroppen.
  2. Exokrina funktioner: Bisköldkörteln producerar också enzymer som hjälper till att bryta ner maten i magen, inklusive enzymer som bryter ner proteiner, fett och kolhydrater.

    Bisköldkörtelns hormonproduktion är viktig för att undvika både höga och låga blodsockernivåer, och det exokrina systemet hjälper till att tillgodose kroppens behov av näring. En sjukdom som pankreatit, som orsakar inflammation i bisköldkörteln, kan påverka dess funktion och leda till allvarliga hälsoproblem.

Många människor lider för närvarande av glutenintolerans och Candida, som i sin tur hämmar mineralupptaget, vilket skapar kroniska tarmsjukdomar. Hälsoproblem på grund av brist på bor är mycket vanliga idag.

På grund av dess innehåll har borax eller borsyra i huvudsak samma hälsofördelar, med goda antiseptiska och svampdödande, antivirala egenskaper, men endast mild antibakteriell verkan. Hos såväl växter som djur är bor viktigt för cellväggarnas hälsa och funktion, och överföringen av signaler över membran.

Brist på bor gör att bisköldkörteln blir överaktiv och frisätter för mycket av bisköldkörtelhormonet, vilket ökar surheten och behovet av kalcium, som läcker ut från ben och tänder. Det leder till artros och andra former av artrit, osteoporos och karies. Med åldern leder höga blodnivåer av kalcium till förkalkning av mjuka vävnader som orsakar muskelsammandragningar och stelhet; förkalkning av endokrina körtlar, särskilt tallkottkörteln och äggstockarna; åderförkalkning, njursten och förkalkning av njurarna som i slutändan leder till njursvikt.

Borbrist i kombination med magnesiumbrist är särskilt skadligt för skelett och tänder.

Bor påverkar också metabolismen av steroidhormoner, särskilt könshormoner. Det ökar låga testosteronnivåer hos män och östrogennivåer hos kvinnor i klimakteriet. Andra gynnsamma effekter har rapporterats, såsom förbättring av hjärtproblem, syn, psoriasis, balans, minne och kognition.

Borföreningar har antitumöregenskaper och är: "kraftfulla anti-osteoporotiska, antiinflammatoriska, lipidsänkande, blodförtunnande och anti-neoplastiska medel." Dr. Paul-Gerhard Seegers forskning visar hur cancer ofta börjar med försämring av cellmembranen. Eftersom bor är väsentligt för cellmembran, kan det finnas ett direkt samband mellan borbrist och tumörtillväxt.

Vad är artrit?

Artrit är en allmänt förekommande sjukdom som påverkar lederna och orsakar smärta, svullnad, stelhet och rörelsebegränsning. Artrit är en samling av över 100 olika sjukdomar som alla påverkar lederna på något sätt.

De vanligaste typerna av artrit inkluderar osteoartrit, reumatoid artrit, psoriasisartrit och gikt. Osteoartrit är den mest förekommande formen av artrit och orsakas av slitage på ledbrosk. Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i lederna och kan leda till skador på lederna och andra delar av kroppen. Psoriasisartrit är en form av artrit som är förknippad med hudsjukdomen psoriasis, medan gikt är en form av artrit som orsakas av en överdriven uppbyggnad av urinsyra i kroppen.

Artrit kan påverka personer i alla åldrar och är vanligare hos äldre personer. Behandlingen för artrit varierar beroende på typen av sjukdom och svårighetsgraden av symptomen, men kan inkludera saker som mediciner, fysioterapi, kirurgi och livsstilsförändringar.

Botemedel mot artrit av Rex Newnham

Dr. Rex Newnham

1960 fick Dr. Rex Newnham, en vetenskapsman från Perth, Australien, artrit.
Han insåg att konventionella läkemedel inte var till hjälp, så han sökte efter botemedlet i växtkemikalier. Han märkte att växter som växte i Perth-området saknade många mineraler. Eftersom bor var känt för att hjälpa växters kalciummetabolism, bestämde han sig för att prova det. Han började med att ta 30 milligram borax om dagen och efter tre veckor hade all smärta, svullnad och stelhet försvunnit.

Han berättade för offentliga hälso- och sjukvårdsmyndigheter om sin upptäckt, men de var inte intresserade. Vissa andra personer med artrit var förtjusta eftersom de också förbättrades, men andra var för rädda för att dricka något som var märkt som gift och menat att döda kackerlackor och myror. Så småningom tillverkade han piller som innehöll en säker och effektiv mängd borax.

Fem år senare sålde han 10.000 flaskor i månaden och använde endast mun till mun som marknadsföring. Han kunde inte längre hänga med på efterfrågan och bad ett läkemedelsföretag att marknadsföra produkten. Det var ett stort misstag. De antydde att detta skulle ersätta dyrare läkemedel och minska deras vinster. Representanter som tjänstgjorde i statliga hälsokommittéer arrangerade 1981 en australisk förordning som förklarade att bor och dess föreningar var giftiga i vilken koncentration som helst. Han bötfälldes med $1.000 för att ha sålt gift, och den nya lagen stoppade framgångsrikt utvecklingen av hans botemedel för artrit i Australien.

Han publicerade senare flera vetenskapliga artiklar om borax och artrit. En var en dubbelblind studie i mitten av 80-talet på Royal Melbourne Hospital, som visade hur 70% av patienterna som slutförde studien förbättrades avsevärt. Endast 12% förbättrades på placebo. Det fanns inga negativa biverkningar, men några rapporterade också förbättringar av sina hjärtsjukdomar och deras hälsa i allmänhet, inklusive mindre trötthet.

Det mesta av hans senare forskning koncentrerades på förhållandet mellan bornivåer i jorden och artrit. Han fann till exempel att de traditionella sockerrörsöarna, på grund av långvarig tung användning av konstgödsel, har mycket låga borhalter i jorden. Jamaica har den lägsta nivån, och artritfrekvensen där är cirka 70%. Han noterade att även de flesta hundar haltade. Mauritius har andraplatsen med mycket låga bornivåer och 50% artrit.

USA, England, Australien och Nya Zeeland har genomsnittliga borhalter i jorden med ett uppskattat intag av 1–2 mg bor och artritfrekvenser på cirka 20 %. Men Carnarvon i västra Australien har höga borhalter i mark och vatten, och artritfrekvensen är bara 1%. Förhållandet är liknande på en plats som heter Ngawha Springs, i Nya Zeeland, med mycket höga borhalter i spavattnet som används som botemedel mot artrit. Faktum är att alla spa som sägs bota artrit har mycket höga bornivåer. Dessa är också höga i Israel, där det uppskattade dagliga borintaget bland befolkningen är 5–8 mg, och förekomsten av artrit är endast 0,5–1 %.

Benanalys visade att benen i artritiska leder bara hade hälften av borinnehållet i friska leder. Likaså var ledvätskan som smörjer lederna och ger näring till brosket borbrist i artritiska leder. Efter bortillskott återfick benen sin styrka och hårdhet. Benfrakturer hos både människor och djur som tagit bor läkte på ungefär hälften av den vanliga tiden. Hästar och hundar med brutna ben, eller till och med ett brutet bäcken, har återhämtat sig helt.

Borax är också effektivt med andra former av artrit, såsom reumatoid artrit, juvenil artrit och lupus (systemisk lupus erythematosus). Dr. Newnham såg en nio månader gammal flicka med juvenil artrit och kunde bota henne på två veckor.

Han skrev att människor ofta kunde bli av med smärta, svullnad och stelhet på ungefär en till tre månader. De kan sedan minska behandlingen från tre till en bortablett (3 mg vardera) per dag för att förhindra att artrit återkommer. Han uppgav också att patienter med reumatoid artrit ofta upplevde en Herxheimer-reaktion och att detta alltid är ett bra prognostiskt tecken. Om de skulle fortsätta behandlingen i ytterligare två till tre veckor bör smärtan, svullnaden och stelheten försvinna.

Vad är Osteoporos?

Osteoporos är en sjukdom som påverkar benvävnaden och gör benen sköra och mer benägna att brytas. Med tiden kan osteoporos leda till frakturer i ryggraden, handleder och andra ben.

Osteoporos är en vanlig sjukdom som påverkar många äldre personer. Det är en sjukdom som utvecklas långsamt över tid och orsakas av en minskning av benmassan och en försämring av benstrukturen. Riskfaktorer för osteoporos inkluderar ålder, kön (kvinnor är särskilt utsatta), familjehistoria, rökning, dålig kosthållning och inaktivitet.

Behandlingen av osteoporos fokuserar på att förhindra framtida frakturer och förbättra benets hälsa. Det kan inkludera livsstilsförändringar som att äta en kost rik på kalcium och vitamin D, öka fysisk aktivitet och undvika rökning. Läkemedel som bisfosfonater och kalcium och vitamin D-tillskott kan också användas. Det är viktigt att söka läkarvård om man misstänker att man har osteoporos, eftersom tidig behandling kan hjälpa till att förhindra framtida frakturer och förbättra benets hälsa.

Uppskattningsvis har 55% av amerikaner över 50 år osteoporos, och av dessa är cirka 80% kvinnor. I hela världen kan en av tre kvinnor och en av tolv män över 50 år ha osteoporos, ett tillstånd som orsakar miljontals frakturer varje år. Efter att råttor med osteoporos fick ett bortillskott i 30 dagar var deras benkvalitet jämförbar med den hos den friska kontrollgruppen, och gruppen kompletterades med östradiol.

Fördelarna med bor på ben verkar bero på två inbördes relaterade effekter:

  1. En högre borhalt i benen, vilket gör dem hårdare
  2. Normalisering av könshormoner, vilket i sin tur stimulerar ny bentillväxt

Könshormoner

Låga östrogennivåer efter klimakteriet är kanske den främsta anledningen till att så många äldre kvinnor utvecklar osteoporos. Hos män sjunker testosteron-nivåerna mer gradvis, vilket kan förklara den senare uppkomsten av osteoporos i denna grupp.

Forskning har nu visat att bortillskott hos postmenopausala kvinnor fördubblar nivån av den mest aktiva formen av östrogen, 17-beta-östradiol, till den nivå som finns hos kvinnor på östrogenersättningsterapi. Likaså mer än fördubblades nivåerna av testosteron. Med HRT finns det en högre risk för bröst- eller endometriecancer, vilket inte är känt för att hända med hormoner som produceras av kroppen, vilket är fallet med boraxtillskott.
Vissa kvinnor har premenstruella problem på grund av att östrogennivåerna är för höga och progesteron för låga, och därför kan de vara rädda för att använda bor. Däremot hittade jag inga bevis för att bor ökar östrogen över normala, hälsosamma nivåer.

Eftersom bor ökar nivåerna av tillväxthormoner, sker en ökad kalciumabsorption i benen. En studie med män visade att nivåerna av fritt testosteron hade stigit med en tredjedel efter ett dagligt tillskott av cirka 100 mg borax under en vecka.
Bor kan hålla könshormonerna i balans, ungefär på samma sätt som macarotpulver gör. Maca verkar på hypofysen, inte bara för att öka utan också för att balansera våra könshormoner och verkar stimulera vår progesteronproduktion också.
I motsats till den medicinska uppfattningen om prostatacancer har borforskning visat att höga testosteronnivåer är fördelaktiga för att minska prostatatumörer och PSA-nivåer, en indikator på prostatatumörer och inflammation. Bor har också avsevärt förbättrat minne och kognition bland äldre.