Denna artikel är skriven av Michael Rivero, sedan översatt av Mattias Lindberg. Att få reda på den riktiga historien om varför båda världskrigen och andra krig har hänt är otroligt viktigt för vår framtid. Översatt till svenska, eftersom djup förståelse kommer främst på vårt eget modersmål.

Hitta Michael Rivero’s originalartiklar på:
www.whatreallyhappened.com

Hör honom berättade denna historia på engelska:
https://youtu.be/sQreRkHSgvYBanken av England

"Bankverksamheten uppfanns i orättfärdighet och föddes i synd. Bankirerna äger jorden. Ta den ifrån dem, men lämna dem makten att skapa kredit, och med ett pennstreck kommer de att skapa tillräckligt med kredit för att köpa tillbaka den igen. Men, ta den ifrån dem, och alla förmögenheter som min kommer att försvinna, och de borde försvinna, för denna värld skulle vara en lyckligare och bättre plats att leva på. Men om ni önskar förbli slavar åt bankirerna och betala för kostnaden för ert eget slaveri, låt dem fortsätta att skapa kredit." — Sir Josiah Stamp, president för Bank of England på 1920-talet, då näst rikaste mannen i Storbritannien

Inledning

Jag vet att många människor kommer ha stora svårigheter att förstå hur många krig som startats för inget annat syfte än att tvinga privata centralbanker på nationer, så låt mig visa några exempel, så att du förstår varför den amerikanska regeringen är fast i så många krig mot så många främmande nationer. Det finns gott om prejudikat för detta.

USA kämpade med den amerikanska revolutionen främst över kung George III:s Valutalag, som tvingade kolonisterna att bedriva sin verksamhet endast med hjälp av tryckta sedlar som lånats från Bank of England mot ränta.


Valutalagen


Räntebärande sedel från Bank of England, 1764

"Banken drar nytta av ränta på alla pengar som den skapar ur intet.”
— William Paterson, grundare av Bank of England 1694


Benjamin Franklin

“Om en person har en befattning eller äger aktier i en institution som liknar en bank och som utfärdar eller löser in skriftliga betalningslöften eller sedlar, kan personen inte vara medlem i representanthuset så länge de har den befattningen eller äger de aktierna.” — Tredje kongressen för USA:s senat, 23 december 1793, undertecknad av presidenten, George Washington

"Om vår nation någonsin snubblar över ofinansierade skulder igen, kommer det säkerligen att vara som döden för vår stat. Detta land kommer att krascha." — George Washington

"Alla komplikationer, förvirring och nöd i Amerika uppstår inte från brister i konstitutionen eller konfederationen, eller från brist på heder eller dygd, så mycket som från ren okunskap om myntens, kreditens och cirkulationens natur." — John Adams, brev till Thomas Jefferson

"Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att kontrollera utfärdandet av deras valuta, först genom inflation, sedan genom deflation, kommer bankerna... att beröva folket all egendom tills deras barn vaknar upp hemlösa på den kontinent deras fäder erövrade... Makten att utfärda pengar bör tas från bankerna och återlämnas till folket, där den verkligen hör hemma.”  — Thomas Jefferson

"Papper är fattigdom. Det är pengarnas spöke och inte pengarna i sig.” — Thomas Jefferson

"Historien vittnar om att bankirerna har använt varje form av övergrepp, intriger, bedrägeri och våld för att upprätthålla sin kontroll över regeringar genom att kontrollera pengar och dess utfärdande."  — James Madison

“Av alla konstgrepp för att lura mänsklighetens arbetande klasser har ingen varit mer effektiv än den som lurar dem med papperspengar.” . . . “Vi riskerar att bli överväldigade av oåterkalleligt papper, bara papper, som inte representerar guld eller silver; Nej du min herre, som inte representerar något annat än brutna löften, ond tro, konkursmässiga företag, lurade fordringsägare och ett ruinerat folk.” — Daniel Webster


“Kapitalet måste skydda sig själv på alla möjliga sätt, både genom samarbete och lagar. Skulder måste samlas in och pantbrev måste stängas så snabbt som möjligt."

“När vanliga människor förlorar sina hem på grund av lagar, blir de mer fogliga och lättare att styra genom regeringens starka arm, som används av en central makt av rikedom under ledning av framstående finansiärer.”

“Dessa sanningar är välkända bland våra främsta män, som nu är engagerade i att bilda ett imperium för att styra världen.

Genom att dela upp väljarna med hjälp av det politiska partisystemet kan vi få dem att lägga sina energier på att kämpa för frågor av ingen betydelse.”

“Det är på detta sätt, genom diskreta åtgärder, som vi kan säkra för oss själva det som har planerats så väl och genomförts så framgångsrikt.”

— Montagu Norman, guvernör för Bank of England, till United States Bankers' Association, NYC 1924


Major Amschal Rothschild

Den första banken i USA

Men bankirer är ingenting om inte hängivna sina planer för att förvärva din rikedom, och vet mycket väl hur lätt det är att korrumpera en nations ledare.

"När en regering är beroende av bankirer för pengar, är det de och inte regeringens ledare som kontrollerar situationen, eftersom handen som ger står över handen som tar... Pengar har inget fosterland; finansiärer saknar patriotism och anständighet; deras enda mål är vinst."  — Napoleon Bonaparte


Förenta staternas första bank

Bara ett år efter att Mayer Amschel Rothschild hade yttrat sin ökända "Låt mig utfärda och kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte om vem som gör lagarna” lyckades bankirerna inrätta en ny privat centralbank kallad "First Bank of the United States", till stor del genom ansträngningarna från Rothschilds främsta amerikanska supporter; Alexander Hamilton.

First Bank of the United States grundades 1791 och i slutet av sin tjugoåriga stadga hade den nästan förstört nationens ekonomi, samtidigt som bankirerna berikades. Kongressen vägrade att förnya stadgan och signalerade sin avsikt att gå tillbaka till en statligt utgiven värdebaserad valuta som folket inte betalade någon ränta alls på. Detta resulterade i ett hot från Nathan Mayer Rothschild mot den amerikanska regeringen, "Antingen beviljas ansökan om förnyelse av stadgan, eller så kommer USA att bli inblandad i ett mycket katastrofalt krig." Kongressen vägrade fortfarande att förnya stadgan för First Bank of the United States, varpå Nathan Mayer Rothschild rasade:


Alexander Hamilton

"Lär dessa fräcka amerikaner en läxa! Återför dem till kolonial status!" Den dåvarande brittiske premiärministern Spencer Perceval var starkt emot krig med USA, främst för att majoriteten av Englands militära makt var upptagen med de pågående Napoleonkrigen. Spencer Perceval var orolig för att Storbritannien kanske inte skulle segra i ett nytt amerikanskt krig, en oro som delas av många i den brittiska regeringen. Sedan mördades Spencer Perceval (den enda brittiska premiärministern som mördats i ämbetet) och ersattes av Robert Banks Jenkinson, den 2:e earlen av Liverpool, som var helt för ett krig för att återta kolonierna.

"Om mina söner inte ville ha krig, skulle det inte finnas några.”_
— Gutle Schnaper, hustru till Mayer Amschel Rothschild och mor till hans fem söner

Finansierat av den Rothschildkontrollerade Bank of England, till en exceptionellt låg ränta, provocerade Storbritannien kriget 1812 för att återkolonisera USA och tvinga dem tillbaka till Bank of Englands slaveri. Alternativt var målet att sätta USA i så mycket skuld att de skulle tvingas acceptera en ny privat centralbank. Och planen fungerade. Trots att kriget 1812 vanns av USA, tvingades kongressen att bevilja en ny stadga för ännu en privat bank som utfärdar den offentliga valutan som lån mot ränta; USA:s andra bank. Återigen hade privata bankirer kontroll över landets penningmängd och brydde sig inte om vem som gjorde lagarna eller hur många brittiska och amerikanska soldater som var tvungna att dö för det.


Klicka för större bild Geneva Gazette den 1 juli 1812, som rapporterade om mordet på Spencer Perceval tillsammans med förklaringen av kriget 1812.


USA:s andra bank

Andrew Jackson och den andra banken av USA

Återigen drevs nationen in i skuld, arbetslöshet och fattigdom på grund av den privata centralbankens rovdrift. 1832 kampanjade Andrew Jackson framgångsrikt för sin andra mandatperiod som president under sloganen "Jackson och ingen bank!" Jackson höll sitt löfte och lyckades blockera förnyandet av stadgan för USA:s andra bank.


Sedel från USA: s andra bank

Andrew Jackson och USA: s andra bank

Återigen drevs nationen in i skuld, arbetslöshet och fattigdom på grund av den privata centralbankens rovdrift. 1832 kampanjade Andrew Jackson framgångsrikt för sin andra mandatperiod som president under sloganen "Jackson och ingen bank!" Jackson höll sitt löfte och lyckades blockera förnyandet av stadgan för USA:s andra bank.

"Mina herrar! Jag har också noggrant observerat vad Bank of the United States har gjort. Jag har haft folk som har övervakat er under lång tid och är övertygad om att ni har  använt bankens medel för att spekulera i landets livsmedel. När ni vann delade ni vinsterna mellan er, och när ni förlorade belastade ni banken med det. Ni säger till mig att om jag tar ut insättningarna från banken och upphäver dess stadga kommer jag att förstöra tiotusen familjer. Det kan vara sant, mina herrar, men det är ert brott! Om jag låter er fortsätta kommer ni att förstöra femtiotusen familjer, och det skulle vara mitt brott! Ni är en håla av huggormar och tjuvar. Jag har bestämt mig för att driva ut er, och vid den Evige, (slår näven i bordet) jag ska driva ut er!”-- — Andrew Jackson, innan han upphävde stadgan för USA:s andra bank. Från originalprotokollet för Philadelphias medborgarkommitté som skickades för att träffa president Jackson (februari 1834), enligt Andrew Jackson och Bank of the United States (1928) av Stan V. Henkels

Strax efter att president Jackson (den enda amerikanska presidenten som faktiskt betalade av statsskulden) avslutade USA: s andra bank, fanns det ett mordförsök som misslyckades när båda pistolerna som användes av mördaren, Richard Lawrence, misslyckades med att skjuta. Lawrence sa senare att med Jackson död, "Pengar skulle vara rikligare."

Efter förlusten av sin stadga försökte USA:s andra bank fungera som en vanlig bank, men misslyckades efter bara 5 år.


Nyhetsrapport om Jackson som stänger USA: s andra bank, Geneva Gazette, 2 oktober 1833

President Zachary Taylor

President Zachary Taylor motsatte sig skapandet av en ny privat centralbank på grund av de historiska missbruken av USA:s första och andra bank.

"Idén om en nationalbank är död och kommer inte att återupplivas under min tid.”  — Zachary Taylor

Taylor dog den 9 juli 1850 efter att ha ätit en skål med körsbär och mjölk som ryktades ha förgiftats. De symptom han visade överensstämmer med akut arsenikförgiftning.

President James Buchanan

President James Buchanan motsatte sig också en privat centralbank. Under paniken 1857 försökte han sätta gränser för banker som utfärdade fler lån än de hade faktiska medel och att kräva att alla utgivna sedlar skulle backas upp av federala statliga tillgångar. Han förgiftades med arsenik och överlevde, även om 38 andra personer vid middagen dog.

Det offentliga skolsystemet är lika underordnat bankirernas önskan att hålla viss historia från er, precis som massmedia är underordnad Monsantos önskan att hålla farorna med GMO från er, och den globala uppvärmings-kultens önskan att dölja för er att jorden faktiskt svalnat de senaste 16 åren. Således borde det inte komma som någon överraskning att mycket av de verkliga orsakerna till händelserna i inbördeskriget inte är välkända för den genomsnittliga amerikanen.

"De få som förstår systemet kommer antingen att vara så intresserade av dess vinster eller så beroende av dess förmåner att det inte kommer att finnas något motstånd från den klassen, å andra sidan kommer den stora massan av människor, mentalt oförmögna att förstå den enorma fördel som kapitalet får från systemet, att de kommer bära dess bördor utan klagomål, och kanske utan att ens misstänka att systemet är skadligt för deras intressen."  — Rothschildbröderna i London skriver till kollegor i New York, 1863.

President Abraham Lincoln

När konfederationen skilde sig från USA såg bankirerna återigen möjligheten till en rik skörd av skuld och erbjöd sig att finansiera Lincolns ansträngningar att föra södern tillbaka till unionen, men till 30% ränta. Lincoln anmärkte att han inte skulle befria den svarta mannen genom att förslava den vita mannen till bankirerna och använda sin auktoritet som president, utfärdade en ny regeringsvaluta, greenback. Detta var ett direkt hot mot centralbankirernas rikedom och makt, som snabbt svarade.


Lincoln's Greenback

“Om denna okynniga finanspolitik, som har sitt ursprung i Nordamerika, skulle bli invecklad i en fixtur, då kommer den regeringen att tillhandahålla sina egna pengar utan kostnad. Det kommer att betala av skulder och vara utan skuld. Den kommer att ha alla pengar som behövs för att bedriva sin handel. Det kommer att bli välmående utan motstycke i världshistorien. Hjärnorna och rikedomarna i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Det landet måste förstöras, annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden.” — London Times svarade på Lincolns beslut att utfärda statliga Greenbacks för att finansiera inbördeskriget, snarare än att gå med på privata bankirlån till 30% ränta.

År 1872 skickade bankirer i New York ett brev till varje bank i USA och uppmanade dem att finansiera tidningar som motsatte sig statligt utgivna pengar (Lincolns greenbacks).

_"Bäste herr: Jag råder dig att göra allt i din makt för att stödja framstående dagliga och veckotidningar ... som kommer att motsätta sig utfärdandet av 'greenback' papperspengar, och att du också undanhåller stöd eller förmåner från alla sökande som inte är villiga att motsätta sig statens utfärdande av pengar. Låt staten prägla mynt och bankerna utfärda landets papperspengar ... att återinföra statens utfärdade pengar i omlopp kommer att ge folket pengar, och kommer därför att allvarligt påverka din individuella vinst som bankirer och långivare." — Triumphant plutocracy; berättelsen om det amerikanska offentliga livet från 1870 till 1920, av Lynn Wheeler

"Det går inte att tillåta 'greenback', som det kallas, att cirkulera som pengar någon längre tid, eftersom vi inte kan kontrollera det." — Triumphant plutocracy; berättelsen om det amerikanska offentliga livet från 1870 till 1920, av Lynn Wheeler

"Slaveriet kommer sannolikt att avskaffas genom krigsmakten, och chattel-slaveriet förstörs. Detta är jag och mina europeiska vänner för, eftersom slaveri endast är ägandet av arbete och medför omsorg för arbetaren, medan den europeiska planen, ledd av England, är för kapitalet att kontrollera arbetet genom att kontrollera lönerna. DETTA KAN GÖRAS GENOM ATT KONTROLLERA PENGARNA." — Triumphant plutocracy; berättelsen om det amerikanska offentliga livet från 1870 till 1920, av Lynn Wheeler


Tsar Alexander II av Ryssland, som hindrade Frankrike och Storbritannien från att invadera USA under inbördeskriget.

Påhejad av de privata bankirerna stödde stora delar av Europa konfederationen mot unionen, med förväntan att seger över Lincoln skulle innebära slutet för Greenback. Frankrike och Storbritannien övervägde en direkt attack mot USA för att hjälpa konfederationen, men hölls i schack av Ryssland, som just hade avslutat "livegenskapssystemet" eller "the serfdom system" och hade en statlig centralbank som liknade det system som USA hade grundats på.

I detta tidigare system ägde godsägarna inte bara landet, utan också de människor som arbetade på det, kända som livegna. Dessa livegna var bundna till marken de arbetade på och kunde inte lämna den utan tillstånd från godsägaren.

Alexander II skickade omedelbart sin flotta, ledd av fregatten Oslabiya, till New York-bukten. Han skickade sin Stillahavsflottilj till San Francisco med en speciell kejserlig order att den skulle placeras under direkt kommando av Lincoln.

Lämnad fri från europeisk intervention vann unionen kriget, och Lincoln tillkännagav sin avsikt att fortsätta utfärda greenbacks. Efter mordet på Lincoln togs Greenbacks ur omlopp och det amerikanska folket tvingades gå tillbaka till en ekonomi baserad på sedlar lånade mot ränta från de privata bankirerna. Tsar Alexander II, som godkände rysk militär hjälp till Lincoln, blev därefter offer för flera mordförsök 1866, 1879 och 1880, tills han mördades 1881.

"Jag har två stora fiender, södra armén framför mig och bankirerna bakom. Av de två är den bakom mig min största fiende.” — Abraham Lincoln

"Penningmakten jagar nationen i tider av fred och konspirerar mot den i tider av motgångar. Den är mer despotisk än monarki, mer oförskämd än envälde och mer självisk än byråkrati.” — Abraham Lincoln

"Regeringen bör skapa, utfärda och cirkulera all valuta och krediter som behövs för att tillfredsställa regeringens köpkraft och konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer kommer skattebetalarna att besparas enorma räntebelopp. Pengar kommer att upphöra att vara mästaren och bli mänsklighetens tjänare.” — Abraham Lincoln

President Andrew Johnson

I Andrew Johnsons fjärde årliga budskap från 1886 (föregångare till State of the Union) vågade han ifrågasätta giltigheten och legitimiteten hos den ackumulerade skulden. I synnerhet praxis att tillåta bankerna att göra lån med bläck och papper men kräva återbetalning i silver och guld.

"Vårt nuvarande valutasystem är väldigt annorlunda jämfört med det som ursprungligen var tänkt.
Vår pengacirkulation består idag av:
Först; sedlar från de nationella bankerna, som accepteras för alla betalningar till staten, förutom tullar, och av alla dess fordringsägare, förutom när det gäller betalning av ränta på dess obligationer och själva värdepapperen.
För det andra; lagliga betalningsmedel, utgivna av USA, som enligt lag ska accepteras som betalning för alla skulder mellan medborgare samt alla statens fordringar, förutom tullar.
Och för det tredje; guld- och silvermynt."

"Men genom vårt nuvarande finanssystem, samlas metallvalutan endast för en grupp statliga fordringsägare, som håller dess obligationer och halvårsvis får sin ränta i mynt från det nationella skatteverket. Det finns ingen anledning som folket kommer att acceptera, varför de som försvarar oss på land och skyddar oss till sjöss; de som mottar pension från staten, som bär ärr och sår mottagna i dess tjänst; offentliga tjänstemän inom olika regeringsavdelningar; bonden som förser soldaterna i armén och sjömännen i flottan; hantverkaren som sliter i nationens verkstäder, eller mekanikerna och arbetarna som bygger dess byggnader och uppför dess fort och krigsfartyg, ska få sina rättmätiga och hårt tjänade betalningar i nedvärderade papperspengar, medan en annan klass av samhället, inte mer förtjänta, betalas i guld- och silvermynt.”

Med slutet av Lincolns Greenbacks kunde USA inte längre skapa sina egna räntefria pengar och manipulerades under president Ruthford B. Hayes mandatperiod till att låna från Rothschilds banksystem 1878 och återställa Rothschilds kontroll över den amerikanska ekonomin som de hade förlorat under Andrew Jackson.


Messrs. Rothschild & Sons to Mr. Sherman.
Kabelmeddelande.

April 12,1878.
Hon. John Sherman,
Secretary of the Treasury, Washington D. C.:

Mycket nöjd med att vi återigen har inlett förbindelser med den amerikanska regeringen. Ska göra vårt bästa för att göra verksamheten framgångsrik.

ROTHSCHILDS.


President James Garfield

James A. Garfield valdes till president 1880 på en plattform för statlig kontroll av penningmängden.

"Den nationella regeringens främsta plikt i samband med landets valuta är att mynta pengar och deklarera dess värde. Allvarliga tvivel har hysts om kongressen är bemyndigad enligt konstitutionen att göra någon form av papperspengar lagligt betalningsmedel. Den nuvarande utgåvan av Förenta staternas sedlar har upprätthållits av krigets nödvändigheter; Men sådant papper bör för sitt värde och sin valuta vara beroende av dess bekvämlighet att använda och dess snabba inlösen i mynt enligt innehavarens vilja och inte av dess obligatoriska cirkulation. Dessa anteckningar är inte pengar, men lovar att betala pengar. Om innehavarna kräver det bör löftet hållas.” — James Garfield

“Genom erfarenheter från kommersiella nationer i alla tider har det visat sig att guld och silver ger den enda säkra grunden för ett monetärt system. Förvirring har nyligen skapats av variationer i det relativa värdet av de två metallerna, men jag tror med tillförsikt att arrangemang kan göras mellan de ledande kommersiella nationerna som kommer att säkra den allmänna användningen av båda metallerna. Kongressen bör föreskriva att den obligatoriska myntning av silver som nu krävs enligt lag inte får störa vårt monetära system genom att driva någon av metallerna ur cirkulation. Om möjligt bör en sådan justering göras så att köpkraften för varje myntad dollar kommer att vara exakt lika med dess skuldbetalande kraft på alla marknader i världen.” — James Garfield

"Den som kontrollerar penningmängden i en nation kontrollerar nationen.” — President James A. Garfield, två veckor innan han blev mördad

Garfield sköts den 2 juli 1881 och dog av sina sår flera veckor senare. Chester A. Arthur efterträdde Garfield som president.

President William McKinley

År 1896 valdes William McKinley till president mitt i en depressionsdriven debatt om gulduppbackad statsvaluta kontra sedlar lånade till ränta från privata banker. McKinley föredrog guldbaserade valutor och en balanserad statsbudget som skulle befria allmänheten från att ackumulera skulder.

"Vårt finansiella system behöver revideras; Våra pengar är bra nu, men dess värde får inte hotas ytterligare. Allt bör sättas på en varaktig grund, inte utsättas för lätta angrepp, inte heller dess stabilitet att tvivla eller bestrida. Vår valuta bör fortsätta att stå under regeringens överseende. De olika formerna av våra papperspengar erbjuder, enligt min bedömning, en ständig förlägenhet för regeringen och en säker balans i statskassan."-- — William McKinley

McKinley sköts av en arbetslös anarkist den 14 september 1901 i Buffalo, NY, och gav efter av sina sår några dagar senare. Han efterträddes i ämbetet av Theodore Roosevelt.

Aldrich-planen

År 1910 träffades senator Nelson Aldrich, Frank Vanderlip från National City (Citibank), Henry Davison från Morgan Bank och Paul Warburg från Kuhn, Loeb Investment House i hemlighet på Jekyll Island, Georgia, för att formulera en plan för en amerikansk centralbank och skapade Aldrichplanen, som krävde ett system med femton regionala centralbanker, öppet och direkt kontrollerade av Wall Street affärsbanker. Dessa banker skulle ha den lagliga möjligheten att skapa pengar från ingenting och representerade ett försök att skapa en ny Bank of the United States.

Allmänhetens reaktion var snabb. Det intensiva offentliga motståndet mot Aldrichplanen, planen besegrades i representanthuset 1912. Ett år senare skulle bankirerna vara tillbaka!


Bläckfisken - "Aldrichplanen"

"Elasticitet" - men vem ska göra stretchingen?
Makten att blåsa upp och minska volymen av valuta och bankkrediter - att göra pengar och krediter knappa eller många - är makten att skapa och bryta välstånd, att orsaka panik och att politiskt styra republiken - "elasticitet" måste utövas av offentlig myndighet för att vara säker, inte av privata intressen för vinst.

Bödeln
Aldrich-lagförslaget ger den nationella reservföreningen obegränsad makt att höja och sänka diskonterings- eller räntesatserna och att blåsa upp och kontraktera volymen av kreditlån från de 24 392 banker och affärsmän. Detta är den absoluta makten av absolut liv och död över alla amerikanska företag.

Orsak till höga priser
Inflation av bankkreditlån tenderar att öka priserna och levnadskostnaderna på samma sätt som ökningen av utbudet av guld och valuta. Det stimulerar efterfrågan genom att öka köpkraften hos folket.

Den tredje banken i USA, The Federal Reserve

Efter Aldrichplanens nederlag 1913 träffade Europas privata centralbanker, särskilt Rothschilds i Storbritannien och Warburgs i Tyskland, återigen sina amerikanska finansiella kollaboratörer på Jekyll Island, Georgia, för att bilda en ny bankkartell med det uttryckliga syftet att tvinga USA att acceptera en privat centralbank, i syfte med att återigen placera fullständig kontroll över Förenta staternas penningmängd under kontroll av privata bankirer. På grund av fientlighet över de tidigare bankerna ändrades namnet från USA:s tredje bank till "Federal Reserve"-systemet för att ge den nya banken en kvasi-statlig image, men i själva verket är det en privatägd bank, inte mer "federal" än Federal Express.

I den följande videon medger den tidigare ordföranden för FED, Allan Greenspan, att Federal Reserve är en privat bank och inte svarar inför någon statlig myndighet.

https://www.youtube.com/watch?v=fDu0Pm4PcoM

Federal Reserve är också befriad från all beskattning, utom fastighetsskatt.

The Federal Reserve; är varken "federal" eller har några faktiska "reserver", eftersom den skapar pengar ur tomma intet.

År 2012 försökte Federal Reserve avvisa en “Freedom of Information”-stämning av Bloomberg News med motiveringen att som ett privat bankföretag och inte en faktiskt del av regeringen gällde inte lagen om informationsfrihet eller Offentlighetsprincipen för Federal Reserves "affärshemlighet"-operationer. Länk

“Förenklat, när du eller jag skriver en check måste det finnas tillräckliga medel på vårt konto för att täcka checken; men när Federal Reserve skriver en check finns det ingen bankdeposition som den checken dras på. När Federal Reserve skriver en check, så skapar den pengar.” — Från Boston Federal Reserve Banks pamflett

"Varken pappersvaluta eller insättningar har värde som varor. I grund och botten är en "dollar"-räkning bara ett papper. Insättningar är bara bokförda poster." — Modern Money Mechanics Workbook, Federal Reserve av Chicago, 1975

“Jag är rädd att den vanliga medborgaren inte kommer att gilla att få höra att bankerna kan och skapar pengar. Och de som kontrollerar nationens kredit styr regeringarnas politik och håller folkets framtid i sin ihåliga händer.” — Reginald McKenna, som ordförande för Midland Bank, talade till sina aktieägare 1924

"Stater, särskilt de stora hegemoniska som USA och Storbritannien, kontrolleras av det internationella centralbankssystemet, arbetar genom hemliga avtal vid Bank for International Settlements (BIS) och verkar genom nationella centralbanker (som Bank of England och Federal Reserve) ... Samma internationella bankkartell som kontrollerar USA idag kontrollerade tidigare Storbritannien och höll upp det som den internationella hegemonen. När den brittiska ordningen bleknade och ersattes av USA styrde USA den globala ekonomin. Men samma intressen tjänas. Stater kommer att användas och kasseras efter behag av den internationella bankkartellen; De är helt enkelt verktyg.” — Andrew Gavin Marshall

Den 16:e lag-ändringen och inkomstskatten

1913 visade sig vara ett transformativt år för USA:s ekonomi, först med passagen av den 16:e "inkomstskatt"-ändringen och det falska påståendet att det hade ratificerats.
Länk

"Jag tror att om du skulle gå tillbaka och försöka hitta och granska ratificeringen av det 16:e ändringsförslaget, som var de interna intäkterna, inkomstskatten, om du gick tillbaka och undersökte det noggrant, skulle du upptäcka att ett tillräckligt antal stater aldrig ratificerade det ändringsförslaget." — Domare i USA:s distriktsdomstol James C. Fox, Sullivan mot USA, 2003

Senare samma år, och uppenbarligen ovillig att riskera ytterligare en tvivelaktig ändring, antog kongressen Federal Reserve Act över julhelgen 1913, medan kongressmedlemmar som motsatte sig åtgärden var hemma. Detta var en mycket lömsk affär, eftersom konstitutionen uttryckligen ger kongressen befogenhet att utfärda den offentliga valutan, inte tillåter dess delegering och därför borde ha krävt en ny ändring för att överföra den myndigheten till en privat bank. Men passera den gjorde kongressen, och president Woodrow Wilson undertecknade det som han lovade bankirerna att han skulle i utbyte mot generösa kampanjbidrag.


Nyhetsrapport om Wilsons undertecknande av Federal Reserve Act. Enligt konstitutionen kan endast en ny ändring överföra regeringens befogenhet att skapa valutan till en privat part.

President Woodrow Wilson

Woodrow Wilson ångrade senare det beslutet.

“Jag är en mycket olycklig man. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination kontrolleras nu av sitt kreditsystem. Vi är inte längre en regering av fria åsikter, inte längre en regering av övertygelse och majoritetens röst, utan en regering av åsikter och tvång från en liten grupp dominerande män.” — Woodrow Wilson 1919 Länk

Thomas Edison, utan tvekan den mest lysande mannen för denna tid, var också väl medveten om privata centralbankers bedrägerier.

"Människor som inte kommer att vända en spade för projektet eller bidra ett kilo material, kommer att samla in mer pengar från USA än de människor som levererar allt material och gör allt arbete. Det här är det hemska med ränta ... Men här är poängen: Om nationen kan utfärda en dollarobligation kan den utfärda en dollarräkning. Det element som gör obligationen bra gör räkningen bra också. Skillnaden mellan obligationen och räkningen är att obligationen låter penningmäklaren samla dubbelt så mycket som obligationen och ytterligare 20%. Medan valutan, den ärliga sorten som tillhandahålls av konstitutionen, betalar ingen annan än de som bidrar på något användbart sätt. Det är absurt att säga att vårt land kan emittera obligationer och inte kan utfärda valuta. Båda är löften att betala, men den ena göder ockraren och den andra hjälper folket. Om valutan som utfärdats av folket inte var bra, skulle obligationerna inte heller vara bra. Det är en fruktansvärd situation när regeringen, för att försäkra den nationella rikedomen, måste skuldsätta sig och underkasta sig förödande räntekostnader i händerna på män som kontrollerar det fiktiva värdet av guld.”  — Thomas A. Edison

“Titta på det på ett annat sätt. Om regeringen emitterar obligationer kommer mäklarna att sälja dem. Obligationerna kommer att vara förhandlingsbara; De kommer att betraktas som förgyllt kantat papper. Varför? Eftersom regeringen står bakom dem, men vem står bakom regeringen? Människorna. Därför är det folket som utgör grunden för statskrediten. Varför kan då inte folket dra nytta av sin egen guldkantade kredit genom att få icke-räntebärande valuta på Muscle Shoals, istället för att bankirerna får fördelen av folkets kredit i räntebärande obligationer?” — Thomas A. Edison, New York Times, 4 december 1921

Första världskriget, kriget för att avsluta alla krig

Nästa år började första världskriget, och det är viktigt att komma ihåg att före skapandet av Federal Reserve fanns det inget sådant som ett världskrig.

Första världskriget började mellan Österrike-Ungern och Serbien med mordet på ärkehertig Ferdinand.

Även om kriget började mellan Österrike-Ungern och Serbien, skiftade det snabbt till att fokusera på Tyskland, vars industriella kapacitet sågs som ett ekonomiskt hot mot Storbritannien, som såg nedgången i det brittiska pundet som ett resultat av för mycket tonvikt på finansiell verksamhet till försummelse av jordbruk, industriell utveckling och infrastruktur (inte till skillnad från dagens USA). Även om Tyskland före kriget hade en privat centralbank, var den starkt begränsad och inflationen hölls på rimliga nivåer. Under statlig kontroll garanterades investeringar för intern ekonomisk utveckling, och Tyskland sågs som en stormakt. Så i dagens media framställdes Tyskland som den främsta motståndaren till första världskriget, och inte bara besegrad,  utan dess industriella bas plattades. Efter Versaillesfördraget beordrades Tyskland att betala krigskostnaderna för alla deltagande nationer, även om Tyskland faktiskt inte hade startat kriget. Detta uppgick till tre gånger värdet av hela Tyskland självt. Tysklands privata centralbank, till vilken Tyskland hade gått djupt i skuld för att betala kostnaderna för kriget, bröt sig fri från regeringens kontroll och massiv inflation följde (mestadels utlöst av valutaspekulanter) och fångade permanent det tyska folket i oändlig skuld.


Ärkehertig Franz Ferdinand, vars mord utlöste första världskriget

Andra världskriget

När Weimarrepubliken kollapsade ekonomiskt öppnade den dörren för nationalsocialisterna att ta makten. Deras första ekonomiska drag var att utfärda sin egen statsvaluta som inte lånades från privata centralbanker. Befriad från att behöva betala ränta på de pengar som var i omlopp blomstrade Tyskland och började snabbt återuppbygga sin industri. Media kallade det "Det tyska miraklet". TIME magazine lioniserade Hitler för den fantastiska förbättringen av livet för det tyska folket och explosionen av tysk industri, och till och med utsåg honom till TIME Magazine's Man Of The Year 1938. Återigen blev Tysklands industriproduktion ett hot mot Storbritannien.

“Skulle Tyskland varor (göra affärer) igen under de kommande 50 åren har vi lett detta krig (WW1) förgäves.”  — Winston Churchill i The Times (1919)

“Vi kommer att tvinga detta krig på Hitler, om han vill det eller inte.” — Winston Churchill (TV-sändning 1936)

"Tyskland blir för mäktigt. Vi måste krossa det."  — Winston Churchill (november 1936 talar till USA - General Robert E. Wood)

"Detta krig är ett engelskt krig och dess mål är förstörelsen av Tyskland." — Winston Churchill (TV-sändning hösten 1939)

Tysklands statsutgivna värdebaserade valuta var också ett direkt hot mot de privata centralbankernas rikedom och makt, och redan 1933 började de organisera en global bojkott mot Tyskland för att strypa denna uppkomlingshärskare som trodde att han kunde bryta sig loss från privata centralbanker!

Som hade varit fallet under första världskriget letade Storbritannien och andra nationer som hotades av Tysklands ekonomiska makt efter en ursäkt för att gå i krig, och när allmänhetens ilska i Tyskland växte över bojkotten gav Hitler dem dumt nog den ursäkten. År senare, i en anda av uppriktighet, klargjordes de verkliga orsakerna till det kriget.

"Kriget handlade inte bara om att avskaffa fascismen, utan om att erövra försäljningsmarknaderna. Vi kunde, om vi hade tänkt det, ha förhindrat att detta krig bröt ut utan att göra ett skott, men vi ville inte.” — Winston Churchill till Truman (Fultun, USA mars 1946)

"Tysklands oförlåtliga brott före WW2 var dess försök att lossa sin ekonomi ur världshandelssystemet och bygga upp ett oberoende utbytessystem som världsfinanserna inte längre kunde tjäna pengar på. ... Vi slaktade fel gris.” — Winston Churchill (Andra världskriget - Bern, 1960)

Marin General Major Smedley Butler

Som en sidoanteckning måste vi gå tillbaka före WW2 och återkalla maringeneralmajor Smedley Butler. År 1933 hade Wall Street-bankirer och finansiärer finansierat de framgångsrika kupperna av både Hitler och Mussolini. Bröderna Brown Harriman i New York finansierade Hitler ända fram till den dag krig förklarades med Tyskland.

Albert Einstein ansåg att USA:s sena inträde i kriget mot Tyskland berodde på att USA kontrollerades av bankirer som tjänade pengar på Hitler.

"Dr. Frank Kingdon
180 East 16th Str.
New York City

Kära Dr. Kingdon,

Du kan föreställa dig hur de nya brotten som begås av nazisterna i Frankrike får mig att lida, brott som understöds av förrädarna i Vichy. Jag kan dock inte besluta mig för att ta upp saken med Washington. Min anledning är verkligen sorglig, och jag önskar förklara den för dig så att du kan förstå min negativa inställning: Jag tror inte på effektiviteten i en svag och halvhjärtad retorik som framkallas av yttre påtryckningar.

Varför hjälpte Washington till att strypa det lojala Spanien? Varför har de en officiell representant i fascistiska Frankrike? Varför erkänner de inte en fransk exilregering? Varför flörtar de med Franco-Spanien? Varför görs det inte några verkligt allvarliga ansträngningar för att hjälpa Ryssland i dess stora behov? Varför behandlas Finland med silkesvantar? (Jag känner till deras förklaringar men tror inte på dem.)

Det beror på att det är en regering som till stor del kontrolleras av finansiärer, vars mentalitet ligger nära den fascistiska tankesättet. Om Hitler inte vore galen skulle han lätt kunna undvika fiendskapen från västmakterna. Att han är galen är den enda fördelen i den nuvarande onda världsbilden.

Jag imponeras inte av ord utan av handlingar och fakta. Jag ogillar att nämna dessa saker, särskilt som någon som är tacksam för att ha sökt och funnit skydd i detta land. Men jag är säker på att mina korta kommentarer ska räcka som förklaring, och du kommer förstå att jag inte kan känna tillräcklig optimism för att delta i den åtgärd som du främjar med sådana värdiga intentioner.

Får jag använda detta tillfälle, min kära Dr. Kingdon, att uttrycka min uppskattning och tacksamhet för dina outtröttliga ansträngningar för mänsklighetens och rättvisans tjänst.

Med vänliga hälsningar,

Professor Albert Einstein.”

Wall Street-bankirerna bestämde att en fascistisk diktatur i USA baserad på den i Italien skulle vara mycket bättre för deras affärsintressen än Roosevelts "New Deal" som hotade massiv omfördelning av rikedom för att rekapitalisera arbetar- och medelklassen i Amerika. Så Wall Street-magnaterna rekryterade general Butler för att leda störtandet av den amerikanska regeringen och installera en "minister för allmänna frågor" som skulle vara ansvarig inför Wall Street och inte folket, skulle krossa social oro och stänga alla fackföreningar. General Butler låtsades gå med på planen men avslöjade sedan komplotten för kongressen. Kongressen, då som nu i fickan på Wall Street-bankirerna, vägrade att agera. När Roosevelt fick veta om den planerade kuppen krävde han arrestering av plottarna, men plottarna påminde helt enkelt Roosevelt om att om någon av dem skickades till fängelse, skulle deras vänner på Wall Street medvetet kollapsa den fortfarande bräckliga ekonomin och skylla Roosevelt för det. Roosevelt kunde således inte agera förrän i början av WW2, då han åtalade många av konspiratörerna enligt Trading With The Enemy -lagen. Protokollen från kongressens undersökning av kuppförsöket blev slutligen avklassificerade 1967, men rykten om det misslyckade kuppförsöket blev inspirationen till filmen "Sju dagar i maj", fast med de verkliga finansiella skurkarna utplånade från manuset.

_"Jag tillbringade 33 år och fyra månader i aktiv militärtjänst som medlem i vårt lands mest smidiga militära styrka - marinkåren. Jag tjänstgjorde i alla uppdragsgrader från fänrik till generalmajor. Och under den perioden tillbringade jag mer av min tid som en högklassig muskelman för Big Business, för Wall Street och för bankirerna. Kort sagt, jag var en utpressare, en gangster för kapitalismen. Jag misstänkte att jag bara var en del av ett racket vid den tiden. Nu är jag säker på det. Liksom alla medlemmar av militäryrket hade jag aldrig en originell tanke förrän jag lämnade tjänsten. Mina mentala förmågor förblev i avstängd animering medan jag lydde order från de högre upp. Detta är typiskt för alla i militärtjänsten. Således hjälpte jag till att göra Mexiko och särskilt Tampico säkert för amerikanska oljeintressen 1914. Jag hjälpte till att göra Haiti och Kuba till en anständig plats för National City Bank-pojkarna att samla in intäkter i. Jag hjälpte till att våldta ett halvt dussin centralamerikanska republiker till förmån för Wall Street. Rekordet av racketeering är långt. Jag hjälpte till att rena Nicaragua för det internationella bankhuset Brown Brothers 1909-12. Jag förde ljus till Dominikanska republiken för amerikanska sockerintressen 1916. I Kina 1927 hjälpte jag till att se till att Standard Oil gick sin väg oantastad. Under dessa år hade jag, som pojkarna i bakrummet skulle säga, en svällningsracket. Jag belönades med utmärkelser, medaljer och befordran. När jag ser tillbaka på det känner jag att jag kanske har gett Al Capone några tips. Det bästa han kunde göra var att använda sitt racket i tre stadsdelar. Jag opererade på tre kontinenter.” — General Smedley Butler, tidigare kommendant i USA:s marinkår, 1935

Louis T. McFadden

Louis T. McFadden var ledamot av representanthuset på tjugo- och trettiotalet. Han var ordförande för House Banking and Currency Committee under tjugotalet. Han använde sin position i kongressen ibland till korståg mot Federal Reserve.

“Herr ordförande, vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner som världen någonsin har känt. Jag syftar på Federal Reserve Board och Federal Reserve Bankerna. Federal Reserve Board, en regeringsstyrelse, har lurat USA:s regering på tillräckligt med pengar för att betala statsskulden. Plundringarna och orättvisorna hos Federal Reserve Board och Federal Reserve-bankerna som agerar tillsammans har kostat detta land tillräckligt med pengar för att betala statsskulden flera gånger om. Denna onda institution har utarmat och ruinerat folket i Förenta staterna; har försatt sig själv i konkurs och har praktiskt taget försatt vår regering i konkurs. Den har gjort detta genom brister i den lag enligt vilken den verkar, genom Federal Reserve Boards missförhållanden och genom korrupta metoder hos de penningstarka gamar som kontrollerar den.” — Louis T. McFadden, 10 juni 1932

Vid ett tillfälle inledde McFadden riksrättsförfaranden mot hela styrelsen hos Federal Reserve. Inte alltför överraskande var det tre försök på McFaddens liv, en skytte och två förgiftningar, varav den andra lyckades. Även om det fortfarande officiellt förklarades som hjärtsvikt, rapporterade tidens tidningar ...

Nu när denna lysande amerikanska patriot har gått bort, kan det avslöjas att inte långt efter hans offentliga uttalande mot den växande makten hos "Judah" blev det känt bland hans nära vänner att han utsatts för två mordförsök. Det första angreppet kom i form av två revolversskott som avlossades mot honom från bakhåll när han steg ur en taxibil framför ett av huvudstadens hotell. Lyckligtvis missade båda skotten honom, och kulan fastnade istället i taxins struktur.”

"Han blev våldsamt sjuk efter att ha ätit mat på en politisk bankett i Washington. Hans liv räddades endast från vad som senare meddelades vara en förgiftning tack vare närvaron av en läkarvän på banketten, som genast fick tag i en magsugningspump och utsatte kongressmannen för akut behandling.”

President John F. Kennedy

Som president förstod John F. Kennedy den privata centralbankens rovgiriga natur. Han förstod varför Andrew kämpade så hårt för att avsluta USA:s andra bank. Så Kennedy skrev och undertecknade Executive Order 11110 som beordrade US Treasury att utfärda en ny offentlig valuta, United States Note.


Kennedy's United States Note

Kennedys amerikanska sedlar lånades inte från Federal Reserve utan skapades av den amerikanska regeringen och stöddes av de silverlager som innehas av den amerikanska regeringen. Det representerade en återgång till det ekonomiska system som USA hade grundats på och var helt lagligt för Kennedy att göra. Sammantaget gick cirka fyra och en halv miljard dollar i offentlig cirkulation, vilket eroderade räntebetalningarna till Federal Reserve och lossade deras kontroll över nationen. Fem månader senare mördades John F. Kennedy i Dallas, Texas, och USA:s anteckningar drogs ur cirkulation och förstördes (förutom prover som innehas av samlare).

John J. McCloy

John J. McCloy, president för Chase Manhattan Bank och president för Världsbanken, utsågs till Warrenkommissionen förmodligen för att säkerställa att bankdimensionerna bakom mordet doldes för allmänheten. Kennedy's E.O. 11110 har aldrig upphävts och är fortfarande giltigt, även om ingen modern president vågar använda det. Nästan hela den nuvarande statsskulden har skapats sedan 1963.

När vi nu går in på det elfte året av det som framtida historia säkerligen kommer att beskriva som Tredje världskriget, behöver vi undersöka de ekonomiska dimensionerna bakom krigen.


The Bretton Woods resort, New Hampshire

Mot slutet av andra världskriget, när det blev uppenbart att segermakterna skulle vinna och diktera efterkrigsmiljön, träffades de stora världsekonomiska makterna vid Bretton Woods, en lyxanläggning i New Hampshire i juli 1944, och utarbetade Bretton Woods-avtalet för internationell finans. Brittiska pundet förlorade sin position som global handels- och reservvaluta till amerikanska dollarn (som en del av priset som Roosevelt krävde i utbyte mot USA:s inträde i kriget). Utan de ekonomiska fördelarna med att vara världens "go-to" valuta tvingades Storbritannien att nationalisera Bank of England 1946. Bretton Woods-avtalet, som ratificerades 1945, utöver att göra dollarn till global reserv- och handelsvaluta, förpliktade de anslutna nationerna att binda sina valutor till dollarn. De nationer som ratificerade Bretton Woods gjorde det under två villkor. Det första var att Federal Reserve skulle avstå från att övertrycka dollarn som ett sätt att plundra riktiga varor och produkter från andra nationer i utbyte mot bläck och papper, i princip en imperialistisk skatt. Detta försäkrades genom det andra kravet, nämligen att den amerikanska dollarn alltid skulle kunna växlas till guld till priset av 35 dollar per uns.

Federal Reserve, som är en privat bank och inte ansvarig inför den amerikanska regeringen, började övertrycka pappersdollar, och mycket av det upplevda välståndet på 1950- och 1960-talet var resultatet av utländska nationers skyldigheter att acceptera papperssedlarna som guld till en kurs av $35 per uns. Sedan 1970 tittade Frankrike på den enorma högen med papperssedlar som satt i deras valv, för vilka riktiga franska produkter som vin och ost hade handlats, och meddelade USA:s regering att de skulle utnyttja sin option under Bretton Woods att returnera papperssedlarna för guld till växelkursen $35 per uns. USA hade ingenstans nära guldet för att lösa in papperssedlarna, så den 15 augusti 1971 avbröt Richard Nixon "tillfälligt" guldkonvertibiliteten för de amerikanska Federal Reserve Notes.


Nixon tillkännager slutet på guldkonverterbarhet

ederal Reserve, som är en privat bank och inte ansvarig inför den amerikanska regeringen, började övertrycka pappersdollar, och mycket av det upplevda välståndet på 1950- och 1960-talet var resultatet av utländska nationers skyldigheter att acceptera papperssedlarna som guld till en kurs av $35 per uns. Sedan 1970 tittade Frankrike på den enorma högen med papperssedlar som satt i deras valv, för vilka riktiga franska produkter som vin och ost hade handlats, och meddelade USA:s regering att de skulle utnyttja sin option under Bretton Woods att returnera papperssedlarna för guld till växelkursen $35 per uns. USA hade ingenstans nära guldet för att lösa in papperssedlarna, så den 15 augusti 1971 avbröt Richard Nixon "tillfälligt" guldkonvertibiliteten för de amerikanska Federal Reserve Notes.


"Nixon-chocken"

Senare kallad "Nixon-chocken", avslutade detta drag effektivt Bretton Woods och många globala valutor började koppla bort från den amerikanska dollarn.

Ännu värre var att eftersom Förenta staterna hade belånat sina lån med nationens guldreserver, blev det snart uppenbart att den amerikanska regeringen faktiskt inte hade tillräckligt med guld för att täcka de utestående skulderna. Utländska nationer började bli mycket nervösa för sina lån till USA och var naturligtvis tveksamma att låna ut ytterligare pengar till Förenta staterna utan någon form av säkerhet. Så Richard Nixon startade miljörörelsen, med EPA och dess olika program som "vildmarksområden", "väglossa områden", "kulturradior", "våtmarker", vilket tog stora områden av allmänna marker och gjorde dem otillgängliga för det amerikanska folket, som tekniskt sett ägde dessa marker. Men Nixon brydde sig lite om miljön och den verkliga avsikten

med denna marktagning under täckmanteln av miljön var att använda dessa orörda marker och deras enorma mineralresurser som säkerhet för den nationella skulden. Det överflöd av olika program var helt enkelt för att dölja den verkliga omfattningen av hur mycket amerikansk mark som pantsattes som säkerhet för utländska långivare för regeringens skulder, till slut nästan 25% av hela nationen. Allt detta är olagligt eftersom enklavklausulen i konstitutionen begränsar den federala regeringen till att äga marken under federala byggnader och militärbaser, och denna enklavklausul skrevs in i konstitutionen av grundlagsfäderna specifikt för att förhindra att den federala regeringen helt enkelt tar över mark som tillhör folket för att sälja, pantsätta eller hyra ut!

När öppna markområden som säkerhet började nå sin gräns, inledde den amerikanska regeringen ett nytt program för att stärka den sjunkande internationella efterfrågan på dollarn. Förenta staterna närde kontakt med världens oljeproducerande nationer, främst i Mellanöstern, och erbjöd dem en affär. I utbyte mot att endast sälja sin olja för dollar skulle Förenta staterna garantera de oljerika nationernas militära säkerhet. De oljerika nationerna skulle samtycka till att spendera och investera sina amerikanska pappersdollar inom Förenta staterna, särskilt i amerikanska skattkammarobligationer, lösbart genom framtida generationers amerikanska skattebetalares slavarbete. Konceptet kallades "petrodollarn". I praktiken backade Förenta staterna, inte längre i stånd att backa dollarn med guld, backade det nu med olja. Andras olja. Och behovet av att behålla kontrollen över dessa oljenationer för att stödja dollarn har format USA:s utrikespolitik i regionen sedan dess.

Saddam Hussein och lögnen om Iraks kärnvapen

Irak, som redan var fientligt inställt till USA efter Desert Storm, krävde rätten att sälja sin olja för Euro år 2000 och 2002 gick FN med på att tillåta det under programmet "Oil for food" som inrättades efter Desert Storm. Ett år senare invaderade USA Irak igen under lögnen om Saddams kärnvapen, lynchade Saddam Hussein och placerade Iraks olja tillbaka på världsmarknaden endast för amerikanska dollar.

Det tydliga amerikanska policyskiftet efter 9-11, från att vara en opartisk mäklare för fred i Mellanöstern till ett av obestridligt stöd för Israels aggressioner, urholkade bara ytterligare förtroendet för Petrodollar-avtalet och ännu fler oljeproducerande nationer började öppet tala om oljehandel för andra globala valutor.

Gaddafi och gulddinaren

Borta i Libyen hade Muammar Gaddafi inrättat en statsägd centralbank och en värdebaserad handelsvaluta, gulddinaren.

Gaddafi meddelade att Libyens olja var till salu, men bara för gulddinaren. Andra afrikanska nationer, som såg ökningen av gulddinaren och euron, även när den amerikanska dollarn fortsatte sin inflationsdrivna nedgång, strömmade till den nya libyska valutan för handel. Detta drag hade potential att allvarligt undergräva dollarns globala hegemoni. Frankrikes president Nicolas Sarkozy (källa) gick så långt som att kalla Libyen ett "hot" mot världens ekonomiska säkerhet. Så USA invaderade Libyen, mördade Gaddafi brutalt (objektiv lektion av Saddams lynchning, det var tydligen inte tillräckligt med bara detta budskap), införde en privat centralbank och återförde Libyens oljeproduktion till endast dollar. Det guld som skulle ha gjorts till gulddinarerna är, enligt den senaste rapporten, oredovisat.

E-postmeddelanden dök upp som en del av utredningen av Hilary Clintons användning av en privat e-postserver för sekretessbelagd information, bekräftade att den verkliga anledningen till USA:s invasion av Libyen var att kontrollera de libyska oljereserverna, samt förstöra hotet om att gulddinaren skulle bli en panafrikansk valuta och förskjuta dollarn!


Gulddinaren


General Wesley Clark slår larm om USA:s planer på att erövra det oljerika Mellanöstern

Enligt general Wesley Clark innehöll huvudplanen för "dollarifieringen" av världens oljenationer sju mål; Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran (Venezuela, som vågade sälja sin olja till Kina för yuanen, är ett sent tillägg). Vad som är anmärkningsvärt med de ursprungliga sju nationerna som ursprungligen riktades mot USA är att ingen av dem är medlemmar i Bank for International Settlements, den privata centralbankens privata centralbank, som ligger i Schweiz. Detta innebar att dessa nationer själva bestämde hur de skulle driva sina nationers ekonomier, snarare än att underkasta sig de internationella privata bankerna.

Nu riktas bankirernas vapenblick mot Iran, som vågar ha en statlig centralbank och sälja sin olja för vilken valuta de vill. Krigsagendan är, som alltid, att tvinga Irans olja att säljas endast för dollar och att tvinga dem att acceptera en privatägd centralbank. Malaysia, en av de få återstående nationerna utan en Rothschild-centralbank, invaderas nu av en kraft som påstås vara "Al Qaida" och har lidit många misstänkta förluster av sina kommersiella passagerarflygplan.

I och med president Hugo Chávez död genomförs tydligt planerna på att införa en USA- och bankvänlig regim i Venezuela.

Så, var är guldet?

Den tyska regeringen har nyligen begärt att få tillbaka en del av sitt guld från Bank of France och New York Federal Reserve. Frankrike har sagt att det kommer att ta 5 år att returnera Tysklands guld. Förenta staterna har sagt att de kommer att behöva 8 år för att returnera Tysklands guld. Detta tyder starkt på att Bank of France och NY Federal Reserve har använt det insatta guldet för andra ändamål, förmodligen för att täcka guldfutures-kontrakt som används för att konstgjort hålla nere priset på guld för att hålla investerare på aktiemarknaderna, och centralbankerna kämpar nu för att hitta nytt guld för att täcka bristen och förhindra en guldrush. Så det är oundvikligt att plötsligt invaderar Frankrike Mali, tillsynes för att bekämpa Al-Qaida, med USA som ansluter sig. Mali råkar vara en av världens största guldproducenter där guld står för 80% av Malis export. Krig för bankerna blir inte mer uppenbart än så!

Mexiko har krävt en fysisk revision av sitt guld som förvaras hos Bank of England, och tillsammans med Venezuelas enorma oljereserver (större än Saudiarabien) är Venezuelas guldgruvor ett byte som alla centralbanker strävat efter, de som har lekt löst med andras guldtackor. Så vi kan förvänta oss regimförändring, om inte rent utav invasion, snart.


Kan en bank ta ditt hus i anspråk om de inte har tillhandahållit något verkligt värde i bolånet?

En liten bortglömd fotnot i bankhistorien inträffade i december 1968. En bank var på väg att ta ett hus i anspråk, och hemägaren beslutade sig för att kämpa emot avhysningen i domstol. Han argumenterade att avtalsrätt kräver att två avtalsparter måste vara överens om att utbyta två värdefulla föremål, juridiskt kallat "motprestation". I fallet First National Bank of Montgomery mot Jerome Daly hävdade Daly att eftersom banken helt enkelt skrev ett nummer i en bokföring för att skapa utlånat pengar ur tomma intet, fanns det inget verkligt värde och därmed ingen juridiskt bindande motprestation. Bankens advokater erkände att det var så banken fungerade. De skapar pengar ur tomma intet som en bokföringspost eller datorpost, som du sedan måste betala tillbaka med din arbetskraft. Det fanns ingen lag 1968 som gav bankerna den lagliga rätten att göra det. Daly argumenterade att eftersom det inte fanns en likvärdig motprestation var bolånet ogiltigt och försöket att ta huset i anspråk ogiltigt. Juryn höll med! Det gjorde också domare Mahoney, som motstod krav på att överpröva juryn till bankens fördel och skrev ett enkelt och rakt på sak beslut som fastslog att det inte fanns något tvivel om att bolåneavtalet var ogiltigt eftersom påståendet att banken helt enkelt skapade pengarna ur tomma intet inte bestriddes av banken själv.

Domare Mahoney mördades med gift mindre än sex månader senare, och advokaten som företrädde Daly blev avstängd från yrkesutövningen. Beslutet till förmån för Daly upphävdes sedan av formella skäl och hela frågan glömdes bort!


Du är hjärntvättad!

Ni har uppfostrats av ett offentligt skolsystem och media som ständigt försäkrar er om att orsakerna till alla dessa krig och mord är många och varierande. USA hävdar att de ger demokrati till de erövrade länderna (det har de inte; det vanliga resultatet av ett amerikanskt störtande är införandet av en diktatur, såsom CIA: s störtande 1953 av Irans demokratiskt valda regering av Mohammad Mosaddegh och införandet av shahen, eller CIA:s störtande 1973 av Chiles demokratiskt valda regering av president Salvador Allende, och införandet av Augusto Pinochet, eller för att rädda ett folk från en grym förtryckare, hämnd för 9-11, eller den trötta utslitna ursäkten för invasion; massförstörelsevapen. Mord avfärdas alltid som "galna ensamvargar" för att dölja den verkliga agendan.

Den verkliga dagordningen är enkel. Det är förslavning av folket genom att skapa en falsk känsla av skyldighet. Denna skyldighet är falsk eftersom det privata centralbankssystemet, genom design, alltid skapar mer skuld än pengar för att betala den skulden. Den privata centralbanken är inte vetenskap, det är en religion; en uppsättning godtyckliga regler skapade för att gynna prästadömet, det vill säga ägarna till den privata centralbanken. Bedrägerierna fortsätter, med ofta dödliga resultat, eftersom människor luras att tro att det är så här livet ska vara och att inget alternativ finns eller borde drömmas om. Detsamma gällde för två tidigare system av slaveri, styre genom gudomlig rätt och slaveri, båda system byggda för att lura människor till lydnad, och båda erkänns nu av modern civilisation som illegitima. Nu går vi in i en tid i mänsklighetens historia där vi kommer att erkänna att regel genom skuld, eller styre av privata centralbanker som utfärdar den offentliga valutan som ett lån mot ränta, är lika illegitimt. Det fungerar bara så länge människor tillåter sig att tro att det är så livet ska vara.

Men förstå detta framför allt; Privata centralbanker existerar inte för att tjäna folket, samhället eller nationen. Privata centralbanker finns för att tjäna sina ägare, för att göra dem rika bortom deras drömmar och allt för kostnaden av bläck, papper och rätt muta till rätt tjänsteman.

Bakom alla dessa krig, alla dessa mord, de hundra miljoner fruktansvärda dödsfallen från alla krig ligger en enda diktaturpolitik. De privata centralbankerna tillåter härskare att styra endast på villkor att folket i en nation är förslavat till de privata centralbankerna. Om det misslyckas kommer nämnda härskare att dödas och deras nation invaderas av de andra nationerna som är förslavade till privata centralbanker.

Den så kallade "civilisationernas kamp" som vi läser om i företagsmedia är egentligen ett krig mellan banksystem, där de privata centralbankerna tvingar sig in i resten av världen, oavsett hur många miljoner som måste dö för det. Faktum är att den ständiga hatpropagandan mot muslimer ligger i ett enkelt faktum. Liksom de gamla kristna (före Tempelherreordens privata banksystem) förbjuder muslimer ocker eller utlåning av pengar mot ränta. Och det är anledningen till att vår regering och media insisterar på att de måste dödas eller konverteras. De vägrar att underkasta sig valutor som emitteras i ränta. De vägrar att vara skuldslavar.

Så iväg för att kriga måste dina barn gå, för att spilla sitt blod för pengar-knarkarnas guld. Vi överlevde knappt de två senaste världskrigen. Är de privata centralbankerna villiga att riskera att bränna hela planeten bara för att göda sin girighet i kärnvapen-/biovapenåldern?

Tydligen så.

Detta leder oss till den nuvarande situationen i Ukraina, Ryssland och Kina.

Europeiska unionen hade uppvaktat Ukrainas regering för att gå samman med EU, och mer exakt, trassla in sin ekonomi med den privatägda Europeiska centralbanken. Ukrainas regering övervägde flytten, men hade inte gjort några åtaganden. En del av deras oro låg i förhållandena i andra EU-länder som var förslavade under ECB, särskilt Cypern, Grekland, Spanien och Italien. Så de var ordentligt försiktiga. Sedan gick Ryssland in med ett bättre avtal och Ukraina, som utövar det grundläggande valet alla konsumenter har att välja den bästa produkten till bästa pris, släppte EU och meddelade att de skulle gå med Rysslands erbjudande. Det var vid den tidpunkten som provokatörer strömmade in i Ukraina, i hemlighet finansierade av underrättelsetjänster som CANVAS och USAID, vilket rörde upp problem, medan västerländska medier proklamerade att detta var en populär revolution. Krypskyttar sköt mot människor och detta våld skylldes på dåvarande president Janukovitj. En läckt inspelning av ett telefonsamtal mellan EU:s Catherine Ashton och Estlands utrikesminister Urmas Paet bekräftade dock att krypskyttarna arbetade för att störta konspiratörerna, inte den ukrainska regeringen. Urmas Paet har bekräftat äktheten av det telefonsamtalet.

Detta är ett klassiskt mönster av hemligt störtande som vi har sett många gånger tidigare. Sedan slutet av WW2 har USA i hemlighet försökt störta regeringarna i 56 nationer och lyckats 25 gånger. Exempel inkluderar störtandet 1953 av Irans valda regering under Mohammed Mossadegh och införandet av shahen, 1973 störtandet av Chiles valda regering Salvador Allende och införandet av Pinochet-diktaturen, och naturligtvis det nuvarande störtandet av Ukrainas valda regering i Janukovitj och införandet av den nuvarande icke-valda regeringen, som redan rensar Ukrainas rikedom för att överlämna till de västerländska bankirerna.

Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har bildat ett parallellt finansiellt system som kallas BRICS, planerat att officiellt lanseras den 1 januari 2015. När detta skrivs är cirka 80 nationer redo att handla med BRICS i transaktioner som inte involverar den amerikanska dollarn. Trots USA:s ekonomiska krigföring mot både Ryssland och Kina ses rubeln och yuanen som mer attraktiva för internationell handel och bank än den amerikanska dollarn, därav USA:s försök att underblåsa Ukrainakrisen i krig med Ryssland och försök att provocera Nordkorea som en bakdörr till krig med Kina.

Bortsett från flaggviftande och propaganda är alla moderna krig, krig av och för de privata bankirerna, som utkämpas och blöder för av tredje part omedvetna om den verkliga anledningen till att de graciöst förväntas dödas och lamslås för. Processen är ganska enkel. Så snart den privata centralbanken utfärdar sin valuta som ett lån i ränta tvingas allmänheten djupare och djupare i skuld. När folket är ovilliga att låna mer, det är då de keynesianska ekonomerna kräver att staten lånar mer för att pyramidspelet ska fungera. När både folket och regeringen vägrar att låna mer, det är då krig startas, för att kasta alla ännu djupare i skuld för att betala för kriget, sedan efter kriget för att låna mer för att återuppbygga. När kriget är över har folket ungefär samma som de gjorde före kriget, förutom att kyrkogårdarna är mycket större och alla står i skuld till de privata bankirerna för nästa århundrade. Det är därför Brown Brothers Harriman i New York finansierade uppkomsten av Adolf Hitler.

Så länge privata centralbanker tillåts existera kommer det oundvikligen, precis som natten följer dagen, att finnas fattigdom, hopplöshet och miljontals dödsfall i ändlösa världskrig, tills jorden själv offras i lågor för Mammon.

Vägen till verklig fred på jorden ligger i avskaffandet av alla privata centralbanker överallt och en återgång till statligt utfärdade värdebaserade valutor som tillåter nationer och människor att bli välmående.

"Banker har ingen skyldighet att främja det allmännas bästa." — Alexander Dielius, VD, Tyskland, Österrike, Östeuropa Goldman Sachs, 2010

"Jag är bara en bankman som gör Guds verk." — Lloyd Blankfein, VD, Goldman Sachs, 2009